Om oss
Industri & Byggsmide AB

Industri & Byggsmide AB grundades år 1986 och låg då i Staffanstorp. Men år 2000 flyttade verksamheten och har sedan dess legat belägen i S. Sandby.

2 juli 2007 köpte bröderna Mats och Jan Svensson IBAB av dåvarande ägarna Clas Malmborg och Jan Bredberg. Mats och Jan hade över 30 års erfarenhet av branschen när de tog över 2007. De beslutade 2009 att en tillbyggnad behövdes då den befintliga lokalen på ca 600 kvm inte räckte till. 2011 göts grundplattan till den 700 kvm stora tillbyggnaden.


IBAB är certifierade inom EN 1090. 

Tillbyggnad

Miljöpolicy


IBAB verkar för att tjänsterna som erbjuds är hälsosamma och resurssnåla. Vi verkar för att miljöanpassa verksamheten i alla led: från projektering, planering och inköp till produktion, drift och underhåll. Målet är att uppfylla såväl kundens och samhällets krav och förväntningar på miljöanpassning.

För att uppnå målen ökar vi ständigt våra kunskaper och förståelse i miljöfrågor. Vi samarbetar med konsulter, leverantörer och entreprenörer som aktivt arbetar med konkreta miljöåtgärder. Vi tar även ständigt hänsyn till miljöaspekterna vid våra beslut i koncernens långsiktiga planering. IBAB tar ansvar för miljön i det dagliga arbetet och följer upp, utvecklar och förbättrar miljöarbetet kontinuerligt.


Copyright 2012 © All Rights Reserved